UAB „Dielektrik“ pradėjo vykdyti projektą „UAB „Dielektrik“ kryptinga eksporto plėtra“ naudojantis Europos Sąjungos parama

2016 m. gruodžio mėnesį UAB „Dielektrik“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Dielektrik“ kryptinga eksporto plėtra“, iš dalies finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Skirtos finansavimo lėšos 44.586 eurų.

Projekto pagrindinis uždavinys - įmonės eksporto skatinimas išlaikant turimas eksporto pozicijas eksporto rinkose bei skverbiantis į naujas rinkas.

Projekto metu įmonė planuoja dalyvauti tikslinėse eksporto rinkose vyksiančiose tarptautinėse parodose. Parodose bus pristatoma įmonė, aktyviai reklamuojama įmonės produkcija, dalinama reklaminė medžiaga, ieškoma potencialių produkcijos užsakovų, platintojų bei partnerių. Taip pat bus analizuojama konkurentų siūloma produkcija, ieškoma idėjų naujų produktų kūrimui.

Įgyvendinus projektą, padidės įmonės eksportas, o išaugusios eksporto apimtys leis toliau vykdyti plėtrą ir investuoti į verslo vystymą, kurti aukštos kokybės produktus.

 

 

 

Comments are closed.